حداکثر 3 امتیاز بازآموزیسه‌شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

سالن اصلی

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۷ هست، فراگیران در این کنفرانس با آخرین تازه‌های علمی در خصوص مکمل‌های تغذیه‌ای سالمندی، مکمل‌های ویژه بانوان و دوران بارداری، مکمل‌های ویژه رشد و بلوغ نوجوانان و نقش مکمل‌ها در کنترل دیابت آشنا می‌شوند. حضور به صورت فیزیکی و حضور و غیاب در ابتدا و پایان این کنفرانس الزامی است

دکتر فرزاد شیدفر
دبیر پنل: دکتر فرزاد شیدفر
دکتر شیما جزایری
عضو پنل: دکتر شیما جزایری
دکتر احمد اسماعیل زاده
عضو پنل: دکتر احمد اسماعیل زاده
دکتر لیلا آزاد بخت
عضو پنل: دکتر لیلا آزاد بخت
دکتر  سیده طیبه رهیده
عضو پنل: دکتر سیده طیبه رهیده
تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها