آرشیو رویداد

یازدهمین رویداد مکمل‌های غذایی و ورزشیخرداد ۱۴۰۲
یازدهمین رویداد مکمل‌های غذایی و ورزشی

یازدهمین رویداد مکمل‌های غذایی و ورزشی

یازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی و رژیمی به همت سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

دهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی و رژیمیخرداد ۱۴۰۱
دهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی و رژیمی

دهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی و رژیمی

دهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی و رژیمی به همت سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی با همکاری سازمان غذا و دارو در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.