سوالات متداول

آیا برنامه امتیاز بازآموزی دارد ؟
بله این برنامه 15 امتیاز بازآموزی برای داروسازان، پزشکان و متخصصان تغذیه دارد که از طریق سایت آموزش مداوم پزشکی قابل ثبت نام است
افتتاحیه برگزاری این رویداد چه زمانی است؟
افتتاحیه روز 29 فروردین ساعت 9 صبح با حضور مقامات و مسئولین سیاست‌گذار برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری رویداد چه زمانی است؟
دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی رژیمی ایران 29 تا 31 فروردین 1403 برگزار می‌شود.