سوالات متداول

تاریخ برگزاری رویداد چه زمانی است؟
یازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی رژیمی ایران 23 تا 25 خرداد 1402 برگزار می‌شود.
افتتاحیه برگزاری این رویداد چه زمانی است؟
افتتاحیه روز 23 خرداد ماه 1401 ساعت9 صبح با حضور مقامات و مسئولین سیاست‌گذار برگزار خواهد شد.
ایا برنامه امتیاز بازآموزی دارد ؟
بله این برنامه 15 امتیاز بازآموزی برای پزشکان، داروسازان و متخصصان تغذیه دارد که از طریق سایت آموزش مداوم پزشکی قابل ثبت نام است