اخبار
تنها داروخانه محل مجاز توزیع مکمل‌ها است
۲۱ اسفند ۱۴۰۲پگاه حبیبی
تنها داروخانه محل مجاز توزیع مکمل‌ها است
دکتر سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص اهمیت زنجیره تامین سالم مکمل‌ها گفت: مکمل‌ها با توجه به اینکه دارو تلقی می‌شوند باید در داروخانه عرضه شوند، قطعا هیچ جایی غیر از داروخانه برای عرضه مکمل‌ها مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست. گشت‌های بازرسی سازمان از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت مستمر در حال انجام بازرسی هستند و قطعاً اگر در جایی با عرضه غیر مجاز این مکمل‌ها روبه‌رو شوند با آن‌ها برخورد می‌کنند.