اخبار
آینده بهتر با پیاده‌سازی حکمرانی خوب محقق می شود
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳پگاه حبیبی
آینده بهتر با پیاده‌سازی حکمرانی خوب محقق می شود
دکتر عباس کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در آیین افتتاحیه دوازدهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی و سیزدهمین همایش طلای سبز عنوان کرد: موضوع حکمرانی خوب به ما یادآوری می‌کند برای اینکه بتوانیم موفق باشیم نگاه راهبردی داشته باشیم و مشارکت کنیم. اگر می‌خواهیم آینده خوبی داشته باشیم باید مولفه‌های حکمرانی خوب را در نظر بگیریم و نگاه استراتژیک داشته باشیم. ما باید به فکر همدلی هم بالی و همراهی باشیم تا بتوانیم در کنار مشارکت به نتایج مطلوب برسیم. امروز اگر سرمایه‌های ما در حال فرار از کشور هستند به این دلیل است که حکمرانی خوب را به شکل مطلوب در نظر نگرفته‌ایم. باید یک نظام حسابگر، پاسخگو و در عین حال قابل حسابرسی را ایجاد کنیم و اگر چنین نظامی را ایجاد کردیم می‌توانیم ادعا کنیم که به سمت حاکمرانی خوب حرکت کرده‌ایم. ما ماموریم که در حکمرانی خوب آینده خوبی را برای جامعه رقم بزنیم.