اخباراطلاعیه
۱۵ امتیاز بازآموزی در سمینار علمی همایش مکمل‌ها
۱ خرداد ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
15 امتیاز بازآموزی در سمینار علمی همایش مکمل‌ها

به گزارش ستاد خبری رویداد ایران ساپلکس سمینار تازه های علمی مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی، ۲۳ تا ۲۵ خرداد با ۱۵ امتیاز بازآموزی برای گروه‌های هدف برگزار می‌شود. اساتید هیئت علمی از گروه‌های مختلف دارویی و تغذیه و رژیم شناسی سخنرانان علمی این رویداد خواهند بود. این سمینار تا سقف ۱۵ امتیاز برای داروسازان،کارشناسان و متخصصان تغذیه، داروسازان بالینی، داروسازان صنعتی خواهد داشت و گروه‌های پزشکی ورزشی، شیمی دارویی و پزشکان عمومی در این سمینار با حضور خود تا سقف ۱۰.۵ امتیاز را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند.