حداکثر 3 امتیاز بازآموزیسه‌شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۳۰

هگمتانه

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (۱)

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۹۵ هست، عملیات خوب آزمایشگاهی و الزامات عمومی و مستندسازی در این کنفرانس بیان می‌شود و فراگیران با آخرین استانداردهای رفتار منابع انسانی و تجهیزات در آزمایشگاه آشنا خواهند شد.

دکتر نوشین ادیب
دبیر پنل: دکتر نوشین ادیب
دکتر کلثوم خیرالهی
عضو پنل: دکتر کلثوم خیرالهی
دکتر ناهید برقعی دینان
عضو پنل: دکتر ناهید برقعی دینان
دکتر امیر خلج
عضو پنل: دکتر امیر خلج
عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (1)