چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰

سالن اصلی

چالش‌های رگولاتوری فرآورده‌های مکمل و گیاهی

این پنل در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر محمد ناصری
دبیر پنل: دکتر محمد ناصری
دکتر آرزو روستایی
عضو پنل: دکتر آرزو روستایی
دکتر علیرضا رستمی
عضو پنل: دکتر علیرضا رستمی
دکتر ریحانه اکبریان
عضو پنل: دکتر ریحانه اکبریان
دکتر جمشید سلام‌زاده
عضو پنل: دکتر جمشید سلام‌زاده
چالش‌های رگولاتوری فرآورده‌های مکمل و گیاهی