لیست کارگاه‌ها

  • عنوان
  • تخفیف
  • قیمت
  • زمان
سمینار فرآورده‌های طبیعی و طب مکمل

سمینار فرآورده‌های طبیعی و طب مکمل

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

این سمینار طی سه روز به ارائه آخرین تازه‌های علمی در زمینه فرآورده‌های طبیعی و طب مکمل می‌پردازد. قالب برنامه به صورت سخ

سمینار تازه‌های علمی مکمل‌ها

سمینار تازه‌های علمی مکمل‌ها

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

این سمینار طی سه روز به ارائه آخرین تازه‌های علمی در زمینه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی می‌پردازد. قالب برنامه به صورت

برنامه‌نویسی و طراحی تمرین (ویژه بدنسازی)

برنامه‌نویسی و طراحی تمرین (ویژه بدنسازی)

۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

این کارگاه در قالب یازدهمین دوره سمپوزیوم مربیگری بدنسازی توسط کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران برگزار م

ٰرژیم‌ها و مکمل‌های چربی سوزی (از شایعه تا واقعیت)

ٰرژیم‌ها و مکمل‌های چربی سوزی (از شایعه تا واقعیت)

۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

این کارگاه در قالب یازدهمین دوره سمپوزیوم مربیگری بدنسازی توسط کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران برگزار م

آناتومی کاربردی (آموزش صحیح اجرای حرکات)

آناتومی کاربردی (آموزش صحیح اجرای حرکات)

۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰

این کارگاه در قالب یازدهمین دوره سمپوزیوم مربیگری بدنسازی توسط کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران برگزار م