سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

سالن هگمتانه

سمینار فرآورده‌های طبیعی و طب مکمل

این سمینار طی سه روز به ارائه آخرین تازه‌های علمی در زمینه فرآورده‌های طبیعی و طب مکمل می‌پردازد. قالب برنامه به صورت سخنرانی‌‌های متنوع تعریف شده است. ظرفیت امتیاز بازآموزی برای این برنامه تکمیل شده است و متقاضیان می‌بایست به صورت آزاد در این برنامه شرکت کنند.

دکتر امیرحسین جمشیدیدکتر امیرحسین جمشیدی
سمینار فرآورده‌های طبیعی و طب مکمل