سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

سالن اصلی همایش

سمینار تازه‌های علمی مکمل‌ها

این سمینار طی سه روز به ارائه آخرین تازه‌های علمی در زمینه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی می‌پردازد. قالب برنامه به صورت سخنرانی‌‌های متنوع تعریف شده است. ظرفیت امتیاز بازآموزی برای این برنامه تکمیل شده است و متقاضیان می‌بایست به صورت آزاد در این برنامه شرکت کنند.

دکتر منان حاجی محمودیدکتر منان حاجی محمودی
سمینار تازه‌های علمی مکمل‌ها